Starterslening Gennep

Wat is een Starterswoning?

Een Starterswoning is een koopwoning waarbij de maximale koopsom gelijk is aan de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De maximale koopsom inclusief verwervingskostenVerwervingskosten is het totaal van kosten om een woning te kunnen kopen (verwerven). De verwervingskosten bestaan naast de koop-/aanneemsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) plus een vast percentage aan bijkomende kosten, zoals: eventueel meerwerk (nieuwbouwhuis); rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis); notariskosten; makelaarskosten; afsluitkosten; advies en bemiddelingskosten; taxatiekosten van een Starterswoning in de gemeente Gennep op basis van de kostengrens van de NHG bedraagt:

  • 2022: € 355.000 - (2021: € 325.000).

De Erkend StartersCoach heeft zich gespecialiseerd voor de Starters op de woningmarkt in de gemeente Gennep en begeleidt het complete traject van de aankoop van een eerste woning voor een Starter op de woningmarkt in de gemeente Gennep.

Startersregelingen

De Erkend StartersCoach helpt jou bij het zoeken naar een Startershypotheek die het beste bij jou (budget) past en onderzoekt standaard de verschillende mogelijkheden voor woningsubsidie voor jou.

Voorbeelden van Startersregelingen

Een Starterswoning kan als zodanig worden aangemerkt, indien de aan te kopen woning in de gemeente Gennep minimaal aan één van de hieronder genoemde voorwaarden voldoet.

De Starterswoning kan worden aangekocht: