Starterslening Gennep

Antwoorden op vragen

Maak een afspraak en ontvang alle noodzakelijke informatie over jouw mogelijkheden voor een Starterslening:

 • Kom ik in aanmerkingen voor de Starterslening en voor welk bedrag?
 • Is er nog voldoende budget voor een Starterslening?
 • Wat kan ik maximaal onder de voorwaarden van NHG lenen?
 • Wat is de maximale koopsom voor mijn Starterswoning?
 • Hoe hoog zijn de bruto en de netto hypotheekrentelasten per maand?
 • Wat is mijn netto besteedbaar inkomen per maand?
Maak een afspraak

Wat is een Starterslening?

Door gebruik te maken van de dienstverlening van de Erkend StartersCoach en de Starterslening van de gemeente Gennep konden wij wel onze eerste woning kopen!

De Starterslening is bedoeld voor Starters op de woningmarkt die de financiering voor de aankoop van een eerste woning op eigen inkomen niet rond kunnen krijgen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning (tot maximaal de Loan to Value) en het bedrag dat je bij een geldverstrekker maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een Starterslening financiert dus dat deel van de aankoopkosten van een woning welke je op basis van jouw inkomen niet kunt lenen.

Naast het voordeel dat je met een Starterslening Gennep dus  méér kan lenen, betaal je minimaal de eerste 3 jaar géén rente en aflossing over deze lening! 

De hoogte van de Starterslening Gennep is afhankelijk van:
 • jouw inkomen;
 • jouw eigen vermogen;
 • de voorwaarden opgesteld door de gemeente Gennep.
Steeds meer gemeenten verstrekken Startersleningen

tl_files/blokafbeeldingen/Blok/10096313.jpgStarterslening Gennep

Steeds meer gemeenten verstrekken Startersleningen aan Starters op de woningmarkt of voeren deze lening opnieuw in. De Starterslening is speciaal bedoeld voor Starters op de woningmarkt in de gemeente Gennep die de financiering voor de aankoop van een eerste woning niet rond kunnen krijgen.

 

Algemene voorwaarden Starterslening

In de offerte van de Starterslening zijn de algemene voorwaarden vastgelegd waar de hypotheek van de 1e geldverstrekker aan dient te voldoen.

Algemene voorwaarden waaraan de 1e hypotheek dient te voldoen:
Kenmerken van de Starterslening Gennep
 • De Starterslening bestaat uit 2 delen. Een box 1 lening die je annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De box 1 lening wordt geborgd door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In het geval dat de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol wordt aangesproken, volgt SVn het zelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • de eerste 3 jaar betaal je géén rente en géén aflossing voor de Starterslening Gennep;
 • de Starterslening kent een rentevastperiode van 15 jaar;
 • de looptijd van de Starterslening bedraagt 30 jaar;
 • indien jouw inkomen is gestegen ga je na 3 jaar wél rente en aflossing betalen, een maandlast die past bij het inkomen wat je op dat moment hebt;
 • afhankelijk van de looptijd is het in het 3e, 6e, 10e en 15e jaar mogelijk een hertoets aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. De kosten voor de hertoets kunnen jaarlijks wijzigen. Alle hiervoor genoemde kosten zijn financieringskosten en daarmee fiscaal aftrekbaar.
Toetsinkomen Starterslening Gennep

Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van jouw bruto jaarinkomen plus dat van jouw eventuele medebewoner. Er is géén maximum gesteld aan het inkomen, maar naarmate je meer verdient, zal de verstrekking van de Starterslening van de gemeente Gennep minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van jouw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke Starterslening van de gemeente Gennep op nul wordt vastgesteld.

Kosten Starterslening Gennep

De Starterslening van de gemeente Gennep wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'. De borgtochtprovisie wordt ook berekend over de hoofdsom van de Starterslening. SVn brengt daarnaast € 750 afsluitkosten in rekening. Omdat de Starterslening in de vorm van een 2e hypotheek wordt afgesloten, betekent dit dat ook de notaris je kosten in rekening zal brengen voor het vestigen van een 2e hypotheek.

Voorwaarden Starterslening vastgesteld door de gemeente Gennep

De maximale hoogte van de Starterslening Gennep die je kunt krijgen en de voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor een Starterslening van de gemeente Gennep in aanmerking te komen, zijn door de gemeente Gennep vastgesteld.