Starterslening Gennep

Privacy

Als jij gebruik maakt van de dienstverlening van de Erkend StartersCoach verstrek jij persoonsgegevens aan Baardewijk Beheer B.V. Bijvoorbeeld per e-mail, schriftelijk of telefonisch. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. In dit privacy statement is voor jou vastgelegd hoe wij dat doen.

Privacy statement
Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op alle verkregen persoonsgegevens door Baardewijk Beheer B.V. is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van: het beoordelen, accepteren, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; fraudebestrijding en communicatie met tussenpersonen; het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van financiële dienstverlening; het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beheren van de relatie met jou.

Dienstverlening

Baardewijk Beheer B.V. gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens om de Erkend StartersCoach jou zo goed mogelijk te kunnen laten adviseren over haar producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de Erkend StartersCoach, zodat deze steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst aan jou kan leveren.

Marketingactiviteiten

Baardewijk Beheer B.V. kan jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde jou producten en diensten van de Erkend StartersCoach onder de aandacht te brengen. Jij kunt tegen dat laatste te allen tijde bezwaar maken. Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden buiten deze doelstelling(en) zal niet zonder jouw toestemming plaatsvinden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met jou gesloten of te sluiten overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift dit vereist. Als jij geen informatie over diensten en producten wenst te ontvangen, dan kun jij dat bij ons per e-mail kenbaar maken.

Over dit privacy statement

Het bestuur van Baardewijk Beheer B.V. die het beheer voert over deze website heeft het recht dit privacy statement aan te passen. Als jij wilt weten wat de laatste versie is, bezoek dan regelmatig de website www.Starterslening-Gennep.nl.