Starterslening Gennep

Professioneel Persoonlijk Budgetadvies

Wat wil jij maandelijks netto overhouden?

De hypotheeklasten moeten passen binnen jouw totale besteedbare inkomen. Dat betekent dat de maximale hoogte van de hypotheek afhankelijk is van het bedrag dat jij nodig hebt voor de overige uitgaven. Het bedrag dat overblijft van het inkomen, kun jij dus uitgeven aan de woonlasten.

Daarom is het belangrijk vooraf goed na te gaan wat jij maandelijks aan woonlasten wenst uit te geven. Zo kan het zijn dat jij het prettig vindt om nog financiële ruimte over te houden om af en toe wat meer te kunnen uitgeven? Bedenk dus goed wat jij maximaal per maand aan woonlasten kwijt wilt zijn.

Professioneel Persoonlijk Budgetadvies via onze Erkend StartersCoach

In een Professioneel Persoonlijk Budgetadvies beoordeelt de Erkend StartersCoach alle inkomsten en uitgaven welke worden vastgelegd in een persoonlijke begroting. Uitgangspunt is het voor jouw besteedbaar inkomen. Bij het maken van een begroting hebben wij gegevens over jouw inkomsten en uitgaven nodig: welke inkomstenbronnen heb jij? Welke uitgaven heb jij?

De berekening bestaat uit:

  1. een basisbegroting met de bedragen die jij minimaal nodig hebt voor alle uitgavenposten;
  2. een gemiddelde begroting met de bedragen die vergelijkbare huishoudens gemiddeld besteden aan de verschillende uitgavenposten;
  3. een sluitende begroting als voorbeeld, hierbij zijn de fictieve bestedingen precies afgestemd op jouw inkomsten;
  4. jouw persoonlijke begroting.

De eerste drie begrotingen gebruiken wij als voorbeeld voor en ter vergelijking met jouw eigen begroting. Jouw eigen begroting is overigens altijd uniek. Ieder gezin stelt zijn eigen prioriteiten en geeft het geld dus anders uit.