Starterslening Gennep

Funderingslabel per 1 juli 2021 verplicht in taxatierapport

Woningen krijgen vanaf 1 juli 2021 een funderingslabel, dat het risico op verzakking vaststelt. Ontstaat daarmee de verplichting om funderingsherstel van een woning toe te passen om de aankoop te kunnen financieren? Taxateurs moeten per 1 juli 2021 dit label inclusief de verwachte herstelkosten meenemen in het taxatierapport. Het funderingslabel gaat van A (minste risico op verzakking) tot E (meeste risico). Het label is onder andere gebaseerd op het type fundering van de woning, maar ook op de grondwaterhoogte in de omgeving. Verder worden de verwachte herstelkosten opgenomen.

Lees verder