Starterslening Gennep

Handige links

Omdat wij weten wat er speelt voor Starters op de woningmarkt!


Autoriteit Financiële Markten (AFM)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/AFM.jpg
 
De AFM is de Nederlandse toezichthouder van de financiële marktsector. De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. www.afm.nl
 

Bureau KredietRegistratie (BKR)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/BKR.jpgBureau Krediet Registratie (BKR) registreert de leningen en aflossingen van consumenten in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt organisaties bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. www.bkr.nl
 

Erkend StartersCoach (ESC)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/ESC - Huisje (gif).gif
 
De Erkend StartersCoach behartigt de belangen van Starters en staat bekend als dé specialist voor Starters op de woningmarkt. Door deze specialisatie zijn zij in staat Starters méér kansen te bieden op de woningmarkt. www.erkendstarterscoach.nl
 
 

Kadaster

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/Kadaster.jpgHet Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving.
 

Nationale Hypotheek Garantie

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/NHG.gif
 
 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die een consument kan krijgen als een lening wordt afgesloten voor het kopen of verbouwen van een woning. Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de NHG is de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
 
 

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/NIBUD.jpg
 
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.
 
 

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/NVB.jpgDe NVB streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen in Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de banksector, streeft naar effectieve marktwerking en houdt rekening met de belangen van haar gesprekpartners.
 

Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/NWWI.jpgHet NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs.
 

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/SVB.JPG
 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vind jij alle informatie over de regelingen die zij uitvoeren. 
 

Starterslening

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/ESC - Huisje (gif).gif
 
De website voor Starters op de woningmarkt met alles over de mogelijkheden voor het verkrijgen van de voordelige Starterslening. Over de Starterslening betaal jij minimaal 3 jaar géén rente en géén aflossing! Deze website is een initiatief van de Erkend StartersCoach.
 

StartersWoning (SW)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/EAC - Huisje.gif
 
De website voor Starters op de woningmarkt met alle relevante informatie op financieel gebeid over de aankoop van een woning. Deze website is een initiatief van de Erkend StartersCoach.
 
 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/SVn.jpgSVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, financiële partner voor gemeente, provincie, woningcorporatie of andere marktpartij in volkshuisvesting. 
 

WoonGoedkoper (WG)

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/WG huisje.gif
 
Dé woningsite met alles over goedkoper wonen, ontvang hier méér voor minder! 
 
 
 

WoningSubsidie (WS) 

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Partners/EAC - Huisje.gif
 
Alles over subsidiemogelijkheden voor Starters op de woningmarkt voor de aankoop van een Starterswoning. Deze website is een initiatief van de Erkend StartersCoach.
 
 

Wijzer in geldzaken

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/Wijzer in geldzaken.jpgWijzer in geldzaken wijst consumenten met vragen over geldzaken de weg naar betrouwbare informatie.
 

Partners


Erkend StartersCoach - Dé specialist voor Starters op de woningmarkt
 
HypotheekMaker - Erkend StartersCoach voor de regio Noord-Brabant en Gelderland