Starterslening Gennep

Hulp van ouders bij de aankoop van een woning

Omdat geld lenen een stuk lastiger en duurder is geworden ...

Voor Starters op de woningmarkt in de gemeente Gennep is het de laatste jaren een stuk moeilijker geworden om een woning te kunnen kopen. Door strengere wetgeving, strengere hypotheeknormen en de controle van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zijn geldverstrekkers beduidend voorzichtiger met geld lenen.

Inmiddels hebben we te maken met fiscaal verplicht aflossen (annuïtair of lineair) van nieuwe hypotheken. De annuïteitenhypotheek, de meest gekozen vorm, heeft bij aanvang beduidend lagere maandlasten dan de lineaire hypotheek. Echter door deze verplichte aflossing over de gehele hypotheek stijgen de maandelijkse lasten ten opzichte van voorheen niet alleen bij aanvang, maar ook gedurende de looptijd van de hypotheek. Hierdoor is het voor Starters, ook al zijn door de crisis de prijzen op de woningmarkt aanzienlijk gedaald, nog lastiger geworden om bij een geldverstrekker geld te lenen.

Mogelijk kunnen jouw ouders jou een handje helpen. Wij zullen de verschillende mogelijkheden nader toelichten.

Help uw kind aan een koopwoning, middels:

Schenken ...

Indien jouw ouders jou geld willen schenken kan dit afhankelijk van de hoogte van het bedrag geld kosten in de vorm van schenkbelasting. Er bestaan echter ook vrijstellingen. Zo mag er jaarlijks een bedrag vrij geschonken worden, maar hier schiet jij niet veel mee op als jij een woning hiervan wenst te kopen. Blijft over de mogelijkheid voor jouw ouders om jou een bedrag te schenken met gebruikmaking van de éénmalige verhoogde vrijstelling.

Wordt het geld geschonken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigenwoning, voor aflossing van jouw eigenwoningschuld of voor afkoop van de erfpacht, bedraagt de éénmalige vrijstelling 2021: € 55.996 (2020: € 55.114).

Meer informatie over schenken en schenkbelasting ...

Geld lenen - Familiebank ...

Overweeg jij een woning te kopen en hebben jouw ouders nog ergens spaargeld staan dat zij voorlopig niet nodig hebben? Zelfs met de nieuwe regels voor lenen en aflossen valt er nog flink wat voordeel te halen als jouw ouders voor bank willen en kunnen spelen. Meer informatie over de familiebankconstructie ...

Garant staan ...

Indien jouw ouders voor jou garant gaan staan, worden de maandlasten in principe door de woningeigenaar - dus jij zelf voldaan. In geval van nood kan de geldverstrekker echter ook bij jouw ouders aankloppen die voor jou garant staan. Jouw ouders kunnen dus net als jij, worden aangesproken op de betaling van de maandelijkse lasten van de hypotheek.

Daarnaast zal de geldverstrekker in veel gevallen aanvullende voorwaarden stellen. Of garant staan tot de mogelijkheid behoort is mede afhankelijk van de financiële situatie van jouw ouders.

Samen de woning kopen ...

Als jouw ouders de hypotheekakte meetekenen, zijn zij voor de hele lening aansprakelijk als jij de hypotheek niet meer kunt betalen. Jij blijft zelf als eerste verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten.

De belangrijkste spelregels:

  • Jouw ouders dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen, welke per geldverstrekker anders kunnen zijn. Op basis van een inkomenstoets wordt vastgesteld of jouw ouders voldoende draagkracht hebben om voor jou borg te kunnen staan;
  • Jij moet kunnen aantonen dat jij binnen 5 jaar de hypotheeklasten zelfstandig kan dragen;
  • Meetekenen kan alleen bij een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • Bij de meeste geldverstrekkers moet jij minimaal 70% van de hypotheeklasten zelf kunnen dragen;
  • Voor jou valt de woning in box 1 en is de rente fiscaal aftrekbaar, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden

Omdat jouw ouders de woning niet als hoofdverblijf gebruiken, hebben zij geen hypotheekrente aftrek. Het bezit dient ook nog in box 3 als vermogen op te worden gegeven, hierover betalen jouw ouders vervolgens vermogensrendementheffing. De fiscale consequenties vragen hier dus om extra aandacht!

Maak een afspraak met onze Erkend StartersCoach als jij graag een passend advies voor jouw eigen situatie wenst te laten maken.

Zelf kopen en verhuren aan kind ...

Tot slot zouden jouw ouders de woning zelf kunnen aankopen om deze vervolgens aan jou te verhuren. Jij kunt onderling in overleg een huurbedrag per maand overeenkomen. Vervolgens zouden jouw ouders dit maandbedrag weer terug kunnen schenken. Ook bij deze constructie dien jij rekening te houden met de regels inzake Schenkbelasting (Successiewet).

Bij kopen en doorverhuren is het verder van belang dat er altijd toestemming gevraagd moet worden aan de geldverstrekker. Ook voor deze situatie geldt dat jouw ouders als eigenaar worden belast in box 3, omdat zij de woning zelf niet als hoofdverblijf gebruiken.

Brochure - Hulp van ouders bij de aankoop van een woning

application/pdfHulp van ouders bij de aankoop van een woning.pdf

Wist jij dat...